18 medidas laborales y salariales que llegan en julio para los autónomos

18 medidas laborales y salariales que llegan en julio para los autónomos

18 mesures laborals i salarials que arriben al juliol per als autònoms

Aquestes són les principals mesures que contemplarà la nova Llei d’Autònoms que ha aprovat el Congrés per unanimitat i que continuarà el seu tràmit en el Senat que li donarà llum verda definitivament al juliol.

1– Els autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització per adequar-la millor als ingressos.

2– Podran donar-se d’alta i baixa en el Règim Especial (REPTA) fins a tres vegades a l’any i pagar pels períodes efectivament treballats.

3– Els recàrrecs per retard en el pagament a la Seguretat Social en el primer mes es redueixen del 20 % al 10 %.

4– S’amplia a un any la tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms i poden acollir-se a ella aquells que hagin cessat la seva activitat dos anys abans.

5– La tarifa plana de 50 euros també s’aplicarà a les dones que reprenguin la seva activitat després del període de maternitat.

6– S’estableixen desgravaments de fins a 26,67 euros diaris per les despeses de manutenció que podrien ascendir fins als 48 euros en el cas que el treballador estigui a l’estranger.

7– Els autònoms també podran deduir-se el 30 % de la part de les despeses de subministraments (aigua, llum, electricitat o telefonia) atribuïbles a l’activitat econòmica, pel que s’aplicarà un quocient en funció dels metres quadrats de l’habitatge que s’utilitzin per al treball. No contempla no obstant això deduccions per ús del transport o vehicle (gasolina).

8– S’estableix una bonificació de 100 % de la cotització a la Seguretat Social per als autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció etc.

9– S’augmenta fins a 12 anys l’edat de menors a càrrec que dóna dret al reconeixement de la bonificació per conciliació.

10– Es desvincula la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a la base de cotització mínima de cotització dels autònoms societaris.

11– Es permet compatibilitzar el treball autònom amb la percepció del 100 % de la pensió si l’autònom té contractat, almenys, a un treballador.

12– Es reconeix l’accident in itinere als autònoms.

13– Hi haurà una exempció del 100 % de la quota d’autònoms durant 12 mesos per cura de menors o depenents.

14– Es facilita i permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.

15– S’estudiarà l’accés a la jubilació parcial dels treballadors autònoms i la cotització a temps parcial, així com el concepte de habitualidad del treball autònom en la Subcomissió del REPTA creada al Congrés dels Diputats.

16– Es retornarà l’excés de cotització dels treballadors amb pluriactividad sense que hagin de sol·licitar-la.

17– Els autònoms podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats i es millora la formació en prevenció de riscos laborals.

18– Es crearà el Consell del Treball Autònom i les organitzacions representatives d’aquest col·lectiu participaran en el Consell Econòmic Social (CES) en el termini d’un any.